Bewindvoering is het uitvoeren van alle financiële handelingen die er in een huishouden of bedrijf plaatsvinden.

Betalen van rekeningen, verzorgen van de belastingaangifte, aanvragen bij de belastingdienst van diverse toeslagen en heffingskortingen.

Over alles wat onder het bewind valt dient de bewindvoerder verantwoording af te leggen aan cliënt en aan de rechtbank. Onder bewind valt onder andere banktegoeden, inkomsten uit loon, uitkering, aandelen of effecten. Ook roerend goed, huisraad, vorderingen en schulden kunnen onder dit bewind vallen.

Aanstelling van een bewindvoerder gebeurt op advies vanuit de schuldhulpverlening, familie of een instelling. Maar ook de persoon zelf kan om een bewindvoerder vragen, omdat het tijdelijk niet zelfstandig mogelijk is.

Om bewindvoering succesvol te laten verlopen is het van belang dat er geen verdere schuldopbouw plaatsvindt. Na aanmelding bij uw bewindvoerder, wordt er een afspraak gepland.

justitie_logo

Omdat een bewindvoerder aangesteld wordt bij de rechtbank, dient u het aanvraagformulier “onder bewindvoering/of curatele” in te vullen, welke u kunt downloaden via www.rechtspraak.nl. Bij invulling kan RVM-Bewindvoering u van dienst zijn.

Dit formulier wordt mede ondertekend door uw bewindvoerder, en wordt ingediend bij de Rechtbank van uw kanton. De rechtbank beoordeeld of de gevraagde bewindvoerder in aanmerking komt deze taak te vervullen. Tijdens de bewindvoering wordt de bewindvoerder door de rechtbank gecontroleerd op zijn werkzaamheden, het belang van cliënt staat hierin centraal.

Voor het indienen bij de rechtbank van de aanvraag voor bewindvoering zijn griffiekosten verschuldigd.

Mocht het inkomen ontoereikend zijn dan kan men de griffiekosten vergoedt krijgen via een aanvraag bijzondere bijstand bij uw gemeente.