Een mentor vertegenwoordigt wettelijk een cliënt bij onder meer wilsonbekwaamheid etc.

RVM-Bewindvoering is geaccrediteerd door de Rechtbank als mentor.

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger en rechterlijke belangenbehartiger voor een volwassene die niet (meer) goed voor zichzelf kan opkomen vanwege uiteenlopende redenen (dementie/alzheimer, etc.). Een mentor neemt zelfstandig (echter in samenspraak met de cliënt zolang psychisch mogelijk) beslissingen aangaande de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en gaat daarbij uit van de levensovertuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid van de cliënt. Een mentor verzorgt niet de vermogensrechtelijke kant. Dit is weggelegd voor de bewindvoerder. Vandaar de tweedeling binnen onze dienstverlening.

Mentorschap aanvragen?

Om mentorschap daadwerkelijk te laten goedkeuren door de kantonrechter, kan RVM-Bewindvoering in opdracht van de cliënt of in samenspraak met haar belangenbehartigers (b.v. zijn/haar kinderen) de procedure tot mentorschap aanvragen/opstarten.