Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
Klachtenafhandeling RVM-Bewindvoering

Het is goed te weten dat RVM Bewindvoering is aangesloten bij de NBPB (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders). Bewindvoerders die aangesloten zijn bij dit orgaan dienen zich te conformeren aan de zgn. Beroepscode. Meer info hieromtrent kunt u lezen op hun website. >> Klik hier…

Algemene informatie

Wat zijn de verhoudingen tussen RVM Bewindvoering en haar cliënt?

Heeft u een klacht?

Laten we voorop stellen dat we het bijzonder jammer vinden als u een klacht heeft. Maar we gaan er alles aan doen om deze klacht uit de wereld te helpen. RVM Bewindvoering hanteert in eerste instantie een interne klachtenprocedure.

Alle informatie over de onderlinge verhoudingen en het klachtenformulier kunt u hieronder downloaden in PDF formaat. U wordt verzocht dit formulier zelf uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar RVM Bewindvoering – Hectorlaan 25 – 1702 CL – Heerhugowaard. Op basis van dit klachtenformulier zullen wij spoedig contact opnemen om tot een oplossing te komen.

>> Download klachtenformulier (pdf)

Indien RVM Bewindvoering en haar cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen op basis van de interne klachtenprocedure, dan zal de klacht worden opgeschaald richting NBPB.

IBAN rekeningnummers van ons bedrijf

De nieuwe internationale IBAN rekeningnummers van ons bedrijf ziet u in onderstaand overzicht.

OUD IBAN BIC
ING-Banknr. 756.863.872 NL64 INGB 0756.8638.72 INGBNL2A
RABO-Banknr. 160.664.659 NL64 RABO 0160.6646.59 RABONL2U
ABN-Banknr. 495.075.051 NL23 ABNA 0495.0750.51 ABNANL2A

 

Wat is bewindvoering?

Als uw geldzaken worden overgedragen aan iemand anders dan heet dit officieel  “onder bewindstelling”. Bewindvoering is een zgn. beschermingsmaatregel en is dus bedoeld voor de persoon die onder bewind staat, ook wel de rechthebbende genoemd. De bewindvoerder, in dit geval RVM-Bewindvoering, komt op voor de belangen van de onder bewind gestelde persoon.

Is bewindvoering iets voor mij?
Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd.
Om onder bewindstelling te staan dient er een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend, deze bepaalt namelijk wie voor bewindvoering in aanmerking komt. RVM-Bewindvoering kan het verzoek aan de kantonrechter opstellen. Er dienen stukken aan de kantonrechter te worden overlegd waaruit de kantonrechter kan concluderen dat u inderdaad niet in staat mag worden geacht uw financiële belangen te behartigen.
Hoe werkt het e.e.a. in de praktijk

Als de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering heeft toegewezen, wordt er door RVM-Bewindvoering eerst een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven gemaakt om zo inzicht te krijgen in uw financiële situatie. RVM-Bewindvoering zal vervolgens een budgetplan maken. Wij informeren de instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft. Er wordt uitgelegd dat uw vermogen onder bewind is gesteld en er wordt hun gevraagd om het postadres te wijzigen. RVM-Bewindvoering zal vanaf dat moment uw gehele financiële administratie verzorgen.

Naast uw huidige bankrekening wordt er een nieuwe bankrekening geopend die de  “beheerrekening” wordt genoemd. Op deze bankrekening wordt uw salaris, pensioen of uitkering gestort. RVM-Bewindvoering zorgt ervoor dat uw vaste lasten zoals huur, energie en verzekeringen met geld dat op deze beheerrekening binnenkomt, worden betaald. Hier hoeft u dus niet zelf zorg voor te dragen. Uw huidige bankrekening wordt de “leefgeldrekening” genoemd. Als er op uw eigen bankrekening geen beslagen van gerechtsdeurwaarders liggen, wordt op deze bankrekening uw leefgeld gestort.

Wanneer eindigt een onder bewindvoering?

In principe staat u onder bewind zolang dat noodzakelijk is. Als u weer zelfstandig uw geldzaken kunt regelen, dan kunt u bij de kantonrechter een verzoek indienen tot opheffing van het bewind. Indien mogelijk betrekt RVM-Bewindvoering u zo veel mogelijk bij haar taken met als doel dat u op termijn weer zelf zorg kunt dragen voor uw financiële administratie. Een bewindvoering eindigt tevens wanneer de bewindvoering wordt vervangen door een onder curatele stelling en uiteraard ook bij overlijden.

Go to Top