De tarieven 2019 voor professioneel beschermingsbewind en mentorschap zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK).
Voor het opstarten van het beschermingsbewind wordt eenmalig een bedrag (excl. BTW) in rekening gebracht. Voor het honorarium per maand gelden verschillende tarieven (zie tabel hieronder). Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. De tarieven zijn voor alle bewindvoerders en Mentoren binnen Nederland gelijk.

Voor echtparen die gezamenlijk onder bewind staan gelden andere tarieven, zoals uit het onderstaand overzicht is af te leiden.

Omschrijving 1 persoon Echtpaar
Intake € 533,00 € 639,00
Jaartarief € 1.132,00 € 1.358,00
Bijzondere werkzaamheden (per uur inclusief onkosten) € 66,50 € 66,50
Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Onze tarieven

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks aan.

Korte samenvatting Tarieven

Bij 1 persoon
Bij schulden geldt het hogere jaartarief € 1.464
Bij ontruiming of verhuizing € 333
Jaartarief voor beheer PGB € 499
Beëindiging bewindvoering – Eindafrekening & Verantwoording € 200
Bij een echtpaar
Indien 1 van de 2 schulden bezit geldt het hogere jaartarief € 1.558
Indien beiden schulden bezitten geldt het jaartarief € 1.757
Bij ontruiming of verhuizing geldt het tarief € 333
Jaartarief voor beheer PGB € 499
Beëindiging bewindvoering – Eindafrekening & Verantwoording € 240

Tevens kunt u op www.overheid.nl vaststellen dat RVM-Bewindvoering zich keurig houdt aan de vastgestelde tarieven. Openheid staat bij ons centraal!

Alle tarieven zijn exclusief BTW.