De tarieven 2022 voor professioneel beschermingsbewind en mentorschap zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK).
Voor het opstarten van het beschermingsbewind wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht. Voor het honorarium per maand gelden verschillende tarieven (zie tabel hieronder). Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. De tarieven zijn voor alle bewindvoerders en Mentoren binnen Nederland gelijk.

Voor echtparen die gezamenlijk onder bewind staan gelden andere tarieven, zoals uit het onderstaand overzicht is af te leiden.

Omschrijving 1 persoon Echtpaar
Intake € 709,06 € 850,63
Jaartarief € 1.506,45 € 1.806,53
Bijzondere werkzaamheden (per uur inclusief onkosten) € 88,57 € 88,57

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.


Onze tarieven

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks voor u aan.

Korte samenvatting Tarieven

Bij 1 persoon
Bij schulden geldt het hogere jaartarief € 1.949,31
Bij ontruiming of verhuizing € 442,86
Jaartarief voor beheer PGB € 664,29
Beëindiging bewindvoering – Eindafrekening & Verantwoording € 266,20
Bij een echtpaar
Indien 1 van de 2 schulden bezit geldt het hogere jaartarief € 2072,73
Indien beiden schulden bezitten geldt het jaartarief € 2.337,72
Bij ontruiming of verhuizing geldt het tarief € 442,86
Jaartarief voor beheer PGB € 664,29
Beëindiging bewindvoering – Eindafrekening & Verantwoording € 319,44

Tevens kunt u op www.overheid.nl vaststellen dat RVM-Bewindvoering zich keurig houdt aan de vastgestelde tarieven. Openheid staat bij ons centraal!

Alle tarieven zijn exclusief BTW.